Import z geoportálu - Podpora NBL Landscape Designer 2023

Podpora programu NBL Landscape Designer 2023
Přejít na obsah

Import z geoportálu

Postupy
Jedním z podkladů nového projektu jsou mapové podklady z Google Maps, které na základě zadané adresy zobrazí pozemek v pracovní oblasti programu ve správném měřítku. Vzhledem k tomu, že firma Google zpoplatnila tuto službu, není již možné tyto mapové podklady získat.
Pro stahování mapových podkladů je nejvhodnější Geoportál ČÚZK
Pro výběr a stahování mapových podkladů slouží Geoprohlížeč
Z goeprohlížeče lze celkem rychle získat tři podklady zdarma jako obrázky PNG nebo soubory PDF - obrázek terénu, katastrální mapu a vrstevnice
Podpora programu NBL Landscape Designer 2023
Návrat na obsah