Doplňování obrysů pozemku, oplocení a stavby - Podpora NBL Landscape Designer 2023

Podpora programu NBL Landscape Designer 2023
Přejít na obsah

Doplňování obrysů pozemku, oplocení a stavby

Výuka
Při doplňování obrysů a ploch do projektu podle obrázku je třeba co nejpřesněji obtáhnout obrysy a plochy z obrázku.
Při zadání povelu pro kreslení křivky nebo plochy je nutné zvolit v panelu vlastností nastavení přímé spojnice mezi zadanými body (polygon) nebo křivky.
Také je nutné nastavit v dialogovém panelu nastavení rastru a přichytávání parametr Zrušit přichytávání při skrytém rastru.
Potom při skrytí rastru nebude funkční přichytávání k rastru.
Při kreslení obrysů a ploch se zobrazují délky jednotlivých částí mezi zadanými body. Pro přesné zadání bodů lze využít relativní zadání souřadnic následujícího bodu po stisknutí klávesy Enter. Zobrazí se dialogové okno s informacemi o aktuálních relativních souřadnicích bodu na pozici myši a tyto informace lze přepsat.
Před začátkem kreslení obrysů a ploch by se mělo provést nastavení vrstev postupným doplněním pojmenovaných vrstev. Jméno vrstvy označuje druh nebo druhy doplněných ploch, prvků nebo rostlin v příslušné vrstvě. Po klepnutí na ovládací prvek vpravo vedle jména aktuální vrstvy se otevře panel s povely pro aktuální vrstvu. Zvláště u velkých projektů lze využitím nastavením vrstev výrazně zjednodušit tvorbu a editaci projektu.
Podpora programu NBL Landscape Designer 2023
Návrat na obsah