Import 3D terénu jako XYZ bodové sítě - Podpora NBL Landscape Designer 2023

Podpora programu NBL Landscape Designer 2023
Přejít na obsah

Import 3D terénu jako XYZ bodové sítě

Postupy
Jedním se velice důležitých podkladů při tvorbě nového projektu je 3D model terénu ve formě nepravidelné sítě XYZ souřadnic, které se generuje při každém geodetickém zaměření.
Program NBL Landscape Designer 2020 CZ převede bodovou síť na 3D model terénu definovaný vrstevnicemi, které jsou od sebe výškově rovnoměrně vzdáleny.
Náhledy souřadnic bodů v importovaných souborech a použitých v prezentaci.
Import 3D modelu terénu a nastavení na 2D výkres
Jako podklad je možno využít 2D výkres půdorysu projektu i 3D model terénu jako soubor se 3D souřadnicemi bodů terénu v nepravidelné síti. Typickým příkladem je náhled výkresu s označenými body i jejich souřadnicemi. Souřadnice bodů jsou pochopitelně ještě k dispozici v samostatném TXT souboru.
Při zpracování DWG výkresu pro import do programu NBL Landscape Designer je třeba provést vyčištění výkresu od 2D kreslicích prvků, které jsou zbytečné pro využití importovaného výkresu pro tvorbu projektu v programu NBL Landscape Designer.
Import výkresu se provede běžným způsobem
Podpora programu NBL Landscape Designer 2023
Návrat na obsah