Animace 3D objektů - Podpora NBL Landscape Designer 2023

Podpora programu NBL Landscape Designer 2023
Přejít na obsah

Animace 3D objektů

Postupy 2023
Animace 3D modelů je nový povel programu NBL Landscape Designer 2023 CZ, který slouží pro zvýšení reality prezentace projektu.
Při tvorbě animace je potřeba po klepnutí na ikonu nástroje Animace doplnit do výkresu pomocí dvou bodů obdélník, který je obrysem animační výběrového kvádru. 3D prvek, který chceme animovat musí být v pohledu zhora uvnitř zadaného obdélníku a při pohledu v perspektivě musí částečně zasahovat do 3D prvku. Při animaci dojde k posunu nebo otáčení animačního výběrového kvádru, který je viditelný pouze v perspektivě a to i v náhledu animace, současně s animovaným prvkem. Jestliže chceme nastavit otáčení animovaného prvku, je třeba posunout animační výběrový kvádr do středu prvku, jak je vidět na obrázku.

V panelu vlastností animace je několik parametrů, jejichž význam je zřejmý z jejich názvů. U výběrového seznamu s označením Sledování křivky jsou tří volby - Pozice, Pozice a směr, Pozice a orientace

Povelem Animace je možné animovat pouze geometrické 3D modely z knihoven 3D modelů.

Více informací i nastavení animace 3D prvku získáte z videa.
Podpora programu NBL Landscape Designer 2023
Návrat na obsah