Tvorba stavby - Podpora NBL Landscape Designer 2023

Podpora programu NBL Landscape Designer 2023
Přejít na obsah

Tvorba stavby

Postupy
Nedílnou součástí většiny projektů vytvářených v programu NBL Landscape Designer 2020 CZ je i nějaký stavební objekt. Může to být malá dřevěná chata, kůlna na nářadí i velká moderní vila. V knihovně 3D objektů, která se aktivuje klepnutím na ikonu Příslušenství v záložce Zahrada je řada menších dřevěných stavebních objektů.

Jestliže má autor projektu zahrady k dispozici 3D model stavebního objektu, který by chtěl mít zákazník v projektu, je možné 3D model importovat do uživatelské knihovny 3D objektů. Program umí importovat 3D objekty ve formátu SKP 2020. Jestliže má autor projektu 3D model v jiném 3D formátu, je nutné 3D model do formátu SKP 2020 převézt pomocí programu pCon.planner. Pracovní postupy při importu 3D modelů staveb jsou na příslušné stránce.
Do projektu zahrady se doplňují i 3D modely reálných staveb, aby mediální výstupy projektu byly co nejvíce realistické. Jestliže není k dispozici 3D model stavby, je možné modely staveb vytvořit povelem pro parametrickou tvorbu základního modelu stavby. Začíná se nakreslením půdorysu stavby. Po zadání půdorysu se vytvoří základní model s valbovou střechou nad všemi částmi půdorysu. Dále se nastavuje materiál střešní krytiny a stěn. Další parametry modelu se nastavují číselně.

Výška stěny - při změně výšky stěny je spodní část modelu stavby na terénu a mění se výška všech stěn modelu stavby i střechy
Výšková pozice - spodní část modelu stavby je vždy na terénu při nulové výsškové pozici, při změně se provede posun celé stavby jako celku na zadanou výšku
Sklon střechy - se zadává ve stupních, při zadání nuly je střecha plochá
Přesah střechy - od stěny ve směru střešní desky je u všech stěn stejný, při změně se zachovává sklon všech střešních ploch i jejich výška

Tlačítko Změna druhu střechu aktivuje funkci změny druhu střechy, posunem kurzoru na nějakou stěnu se kurzor změní na symbol +/- a po klepnutí levým tlačítkem se nad příslušnou stěnou změní druh střechy. Tak je možné nastavit střechu valbovou, sedlovou i šikmou.Na videu je kompletní pracovní postup tvorby základního modelu stavby s ukázkami nastavení jednotlivých parametrů
Program obsahuje i knihovny 3D modelů rodinných domů, která se otevře povelem Dům v povelovém menu Průvodci.
Modely domů jsou vytvořeny v programu NBL Landscape Designer 2020 a je možné je po doplnění do projektu editovat, jestliže se rozdělí na jednotlivé prvky.
Po dokončení editace se provede sloučení do jednoho 3D prvku a povelem Tvorba 3D modelu v povelovém menu Průvodci dojde k uložení modelu domu do uživatelské složky knihovny 3D modelů Příslušenství.

Pracovní postup editace je na videu
Při tvorbě složitější stavby je potřeba použít povel Dům několikrát a využít i další povely pro tvorbu základové desky (Kamenná terasa) a sloupů (Sloup). Okna a dveře se doplňují až na dokončený model stavby pomocí příslušných povelů.
Podpora programu NBL Landscape Designer 2023
Návrat na obsah