Tvorba terénu - Podpora NBL Landscape Designer 2023

Podpora programu NBL Landscape Designer 2023
Přejít na obsah

Tvorba terénu

Postupy 2023
Tvorba terénu je v programu NBL Landscape Designer 2023 CZ výrazně rychlejší a efektivnější než v předchozí verzi 2020. Je to způsebeno hlavně novým grafickým prostředím, které umožňuje provádět modelování terénu při osvětlení se stíny, které zvyšují plastičnost terénu. Uživatele si může nastavit úhel slunečních paprsků i severní směr přímo během práce na terénu.

Pro skutečně kvalitní znázornění terénu byla doplněna možnost zobrazení rastru na terénu v dialogovém okně nastavení přichytávání a rastru.

Pro tvorbu terénu je k dispozici několik povelů. Uživatele by měl vždy zkusit začít modelovat terén pomocí vrstevnic. Vrstevnice bývají často zakresleny na stavebních výkresech. Potom stačí po importu výkresu křivku vrstevnice zkopírovat a po aktivaci povelu Vrstevnice ji vložit a nastavit výšku.

Při nastavování výšky vybraných bodů u povelů pro tvorbu terénu se zobrazují nové ovladače pro posun editovaného bodu jako barevné šipky. Pro změnu výšky slouží modrá šipka, která se zobrazí i po výběru více bodů i u plochy v terénu. Pro nastavení výšky není třeba používat panel nastavení příslušného povelu, ale výšku lze měnit interaktivně přímo v terénu pomocí symbolu s modrou šipkou.
Podpora programu NBL Landscape Designer 2023
Návrat na obsah