Import 3D modelů ve formátu SKP - Podpora NBL Landscape Designer 2023

Podpora programu NBL Landscape Designer 2023
Přejít na obsah

Import 3D modelů ve formátu SKP

Import 3D modelů uživatele do programu NBL Landscape Designer 2020 CZ výrazně zvyšuje jeho možnosti využití. Ve srovnání s předchozí verzí programu se provádí import souborů SKP v poslední verzi souborového formátu SketchUp 2020 a byl také výrazně zvýšen počet polygonů importovaného souboru, takže je možné importovat i velké modely o velikosti několika desítek MB.
Při importu některých 3D modelů zjistíme, že importovaný model není vhodný pro doplnění do knihovny 3D modelů, protože je příliš komplexní a obsahuje rostliny, postavy a další zařizovací předměty, které je výhodnější doplnit přímo programem NBL Landscape Designer.
Pro editaci 3D modelů ve formátu SKP je výhodné použít volně šiřitelný program pCon.planner
Program umožňuje vytvářet parametrické modely jednoduchých staveb a doplňovat do nich okna a dveře. Skleněné materiály jsou řešeny jako neprůhledné s odrazem vnějšího prostředí.
Jestliže chceme podobný skleněný materiál nastavit u importovaných 3D modelů, je třeba provést převod na editovatelný 3D model, potom vybrat všechny plochy s materiálem skla, nastavit materiál skla z knihovny materiálů a nakonec nastavit mapování textury jako průhledné sklo.
Podpora programu NBL Landscape Designer 2023
Návrat na obsah