Označení a přehledy rostlin - Podpora NBL Landscape Designer 2023

Podpora programu NBL Landscape Designer 2023
Přejít na obsah

Označení a přehledy rostlin

Postupy
Program NBL Landscape Designer 2020 CZ je určen pro komplexní zpracování projektů zahrad a veřejné zeleně, které zahrnuje vedle tvorby mediálních výstupů (fotorealistické vizualizace a videa průchodů) také tvorbu výkresové realizační dokumentace a tabulkových výstupů s přehledy použitých rostlin a dalších prvků včetně materiálů.
Program tedy musí obsahovat nástroje pro doplňování označování rostlin a tvorbu přehledů rostlin. Na obrázku je výkres demonstračního projektu s doplněným označením jednotlivých rostlin botanickými jmény vpravo vedle výkresu a s doplněným tabulkovým přehledem rostlin seřazených podle botanického označení.
Jestliže budeme chtít vytvořit přehled rostlin seřazený podle botanického označení, je třeba nejdříve doplnit označení rostlin čísly, které určují pořadí botanického označení seřazeného podle abecedy.
K nastavení označení rostlin slouží dialogové okno Nastavení označení rostlin, které se otevře v povelovém menu Průvodci po klepnutí na povel Označení rostlin... Na obrázku vlevo je zobrazeno nastavení všech ovládacích prvků v dialogovém okně. Jestliže budeme potřebovat botanické označení u každé rostliny, potom se musí nastavit ovládací prvky podle obrázku vpravo.
Po klepnutí pravým tlačítkem na každý ze tří obrázků si po výběru povelu Uložit odkaz jako... můžete příslušný projekt uložit na disk a potom otevřít v programu NBL Landscape Designer 2020 CZ
Přehled rostlin se automaticky generuje po klepnutí na ikonu Přehled rostlin v záložce Výkres
Po klepnutí na ikonu se otevře panel s parametry tabulky přehledu rostlin a uživatel si myší nastaví pozici a velikost tabulky. Panel obsahuje několik dílčích panelů Sloupce, Možnosti, Titulek, Hlavička a Tabulka.
V dílčím panelu Sloupce se aktivují položky přehledu, jejich pořadí a je možné provést přejmenování.
V dílčím panelu Možnosti se nastavuje šířka tabulky, velikost symbolu rostlin, třídění rostlin, provedení čar a export do MS Excel.
V dílčím panelu Titulek se zadává nadpis přehledu a vlastnosti textu.
V dílčích panelech Hlavička a Tabulka se nastavují pouze vlastnosti textu.
Podpora programu NBL Landscape Designer 2023
Návrat na obsah