Animace kamery - Podpora NBL Landscape Designer 2023

Podpora programu NBL Landscape Designer 2023
Přejít na obsah

Animace kamery

Postupy 2023
Tvorba videí průchodu kamerou podél zadané animační křivky je důležitá pro prezentaci projektu zákazníkovi a jako funkce byla ve všech předchozích verzích programu NBL Landscape Designer. Postupně se přidávaly další možnosti nastavení i editace nastavení kamery v jednotlivých bodech animační křivky.
Ve verzi 2023 bylo doplněno interaktivní nastavení pohledu z kamery v bodech animační křivky, který výrazně urychluje editaci animační křivky.
Po aktivaci povelu Kamera a zadání animační křivky kamery se v panelu nastavení zobrazí náhled pohledu z kamery během celé animační křivky. Posuvníkem pod náhledem se mění náhled, takže je možné si náhled videa prohlédnout. Výška animační křivky je 1.83 m nad terénem.
Po klepnutí na tlačítko Editovat body se zvýrazní všechny definiční body animační křivky a pro vybraný bod se zobrazí náhled a pod ním tři tlačítka na editaci kamery z náhledu.
Po klepnutí na tlačítko Pohled se aktuální pohled z kamery zobrazí v hlavním pracovním okně místo zobrazení projektu a uživatel může interaktivně měnit pohled pomocí pravého tlačítka myši (změna směru pohledu), stisknutého tlačítka myši (vodorovně posun, svisle změna velikosti). Změna výšky se provádí klávesami + a -.
Pro nastavení dalších parametrů kamery ve vybraném bodě animační křivky je třeba klepnout na široké rozbalovací tlačítko Nastavení pohledu z kamery. Objeví se parametry pro číselné zadání výšky, natočení vodorovně, natočení svisle doba klidu, denní čas, rychlost kamery a provedení přechodu na další bod animační křivky. Při nastavení přechodu na další dob se nastavuje prolínání s možností doplnění textu. Důležitými parametry je plynulé zrychlení po zastavení kamery a plynulé zrychlení při rozjezdu kamery.
Podpora programu NBL Landscape Designer 2023
Návrat na obsah