Tvorba projektu podle obrázku návrhu - Podpora NBL Landscape Designer 2023

Podpora programu NBL Landscape Designer 2023
Přejít na obsah

Tvorba projektu podle obrázku návrhu

Výuka
Tvorbu nového projektu výrazně urychlují již připravené podklady, které se do nového projektu importují. Podklady jsou obrázky návrhu, výkresy návrhu a terén jako nepravidelná bodová síť nebo vrstevnice.

Základním podkladem je obrázek návrhu, na kterém musí být zobrazeny dva body, jejichž vzdálenost uživatel zná. Tyto body slouží k nastavení měřítka, aby všechny vzdálenosti na obrázku odpovídaly vzdálenostem v pracovní oblasti programu.
Pro vyzkoušení importu obrázku návrhu zahrady si můžete stáhnout demonstrační obrázek návrhu po klepnutí na obrázek. Otevře se v novém okně, kde si ho můžete zkopírovat.
Pro import souborů je třeba klepnout na povel Import z povelového menu Soubor a potom vybrat druh souboru Obrázky. Otevře se průvodce importem obrázků a v dalším kroku je třeba vybrat druh obrázku. Importovaný obrázek se totiž může použít jako obrázek návrhu, obrázek rostliny, symbol nebo textura materiálu. Proto se v dalším kroku průvodce musí vybrat druh obrázku, pro obrázek jako podklad návrhu se musí vybrat Obrázek na terénu. Potom bude možné nastavit správnou velikost obrázku a ten se bude stále objevovat na terénu v perspektivě s možností nastavení průhlednosti a skrytí nebo zablokování vrstvy, do které byl obrázek importován.
Po výběru obrázku z disku počítače se obrázek objeví ve středu pracovní plochy a v panelu na pravé straně displeje se zobrazí vlastnosti importovaného obrázku.
Pro dokončení importu obrázku návrhu je nutné zvětšit obrázek do celé pracovní oblasti a potom zvětšit orientační měřítko na výkresu pro nastavení dvou bodů po klepnutí na tlačítko Změna velikosti pomocí dvou bodů. nakonec se změní jméno vrstvy s obrázkem návrhu. Tím je dokončen import obrázku návrhu a může se pokračovat doplňováním ploch a dalších prvků do pracovní oblasti.
Podpora programu NBL Landscape Designer 2023
Návrat na obsah