Přehled novinek programu NBL Landscape Designer 2023 - Podpora NBL Landscape Designer 2023

Podpora programu NBL Landscape Designer 2023
Přejít na obsah

Přehled novinek programu NBL Landscape Designer 2023

Nové grafické systémové prostředí
The graphics engine has been rewritten from the ground up, now featuring physically based rendering (PBR) for more realistic lighting and materials.
Flowing water, shadows, lighting, 3D grass, and more are now available in the 3D view while designing, and Realtime Walkthroughs now start instantly.
Brand new graphical features include depth of field, realistic fog, vignette shading, adjustable exposure controls, improved fire effects, sunlight shafts, ray-traced global illumination, and dynamic environment mapping for realistic reflections.
Instantly switch between 3D and Plan views while designing. The views are linked; changes you make in one are instantly applied to the other.
Při vývoji nové verze bylo použito zcela nové systémové grafické prostředí (graphics engine) umožňující fotorealistické zobrazování v reálném čase co nejvěrněji simmulující reálné prostředí pro osvětlení a materiály.
Při 3D návrhu pracuje uživatel s tekoucí vodou, vrženými stíny, 3D trávou a přepnutí do průchodu je okamžité. Nové systémové grafické prostředí výrazně usnadňuje práci uživatele a to i na běžných počítačích bez samostatných grafických karet.
Uživatel nyní může v reálném čase nastavovat prostředí projektu (denní čas, roční období, panoramatické pozadí, severní směr, mlha, sněžení) i parametry grafického zobrazení (hloubka ostrosti, nastavení barevného podání, sluneční efekty a paprsky, celkové osvětlení, dynamické mapování prostředí pro reaiistické odrazy)

Nové UltraRes Plants rostliny
Over 450 new trees, shrubs, grasses, annuals, perennials, and tropical plants have been added. This expanded plant library grows realistically and changes season to accurately visualize your landscape design over the years.
Do knihoven rostlin bylo zatím doplněno v originální anglické verzi 450 nových UtraRes Plants modelů stromů, keřů, trvalek, jednoletých květin a tropických rostlin. UltraRes Plants rostliny přesně simulují růst rostliny v čase i roční období. V dokončeném projektu lze nastavovat růst všech rostlin i změnu ročního období v reálném čase.
Do evropské verze programu NBL Landscape Designer budou doplněny další evropské rostliny.
Nové 3D modely postav a zvířat
Add realism to your design with high quality people and animals. Choose from 24 different people, each with casual attire and a swimsuit option, or from 23 different animals.
 
All new animations are available for every model, including swimming animations for every new person.
Pro doplnění realismu projektů jsou k dispozici kvalitní 3D modely lidských postav a zvířat. Na výběr má uživatel 24 různých lidských postav a 23 zvířat. U každé postavy i zvířete lze nastavit animaci na místě nebo po zadané křivce a u postav s plavkami se nastavuje i plavání v bazénu.
Dekorační osvětlení a sněhové efekty
Add holiday and party lighting to your landscape design. A variety of bulb shapes and sizes are included, such as LED, c7, c9, icicle, and meteor shower. Lights can be configured to turn on automatically at night, and to animate for movies and Realtime Walkthroughs.
Create a winter version of your landscape design with just a few clicks. Options include snow density, falling snowflakes, and more.
Dva nové parametrické objekty umožní doplnit do projektu dekorační osvětlení s možností nastavení různých druhů osvětlovacích prvků i světelných efektů s časováním.
Zimní verze projektu se vytvoří novým povelem pro doplnění sněhové pokrývky i simulace sněžení.
Zdokonalená tvorba staveb
Houses, sheds, and other structures are now more realistic and easier to create with new roof types and customization options. New roof options include half hip, gambrel, mansard, Dutch hip, and combination.
Automatic roof ridges and gutters are now available. A single click adds ridges or gutters to your house where appropriate.
Roofing and siding are more realistic, and the selection of styles and colors has been greatly expanded.
Tvorba stavebních objektů byla doplněna o možnost nastavení dalších druhů střech (polovalbová, mansardová). Dále je možno doplnit pokrytí hřebenů, nároží a úžlabí i doplnit okapy. Vytvořené stavby jsou více realistické a dispozici je více materiálů na pokrytí stěn a střech.
Zdokonalená světla
Lights are now more realistic than ever and include a wide variety of new customization options.
Animate any light in your design, set the color temperature, and synchronize lighting effects with other lights.
The new IES lighting profiles define how light spreads in each direction, making it easier to achieve the desired lighting effects.
All Landscape Lights and House Lights have been remade for improved appearance and realism.
Doplňované modely světel jsou více realistické a mají více parametrů pro nastavení. Světla se mohou v projektu animovat a synchronizovat světelné efekty s dalšími světly.
Vedle ručního nastavení osvětlení lze využí knihovnu křivek svítivosti IES, do které lze ukládat i nové importované křivky svítivosti.
Všechny 3D modely zahradních a domovních svítidel byly přepracovány pro lepší vzhled a realismus v projektu.
Nové 3D modely dopravních prostředků
A wide selection of highly detailed new vehicles is available to bring more life to your landscape designs. These vehicles are a great complement to Realtime Landscaping Architect’s realistic road system.
Doplněny byly nové 3D modely vysoce realistických dopravních prostředků, které mohou dodat více reality a života projektům. Vhodně doplňují možnosti programu při tvorbě realistického silničního systému.
Odrazy okenních skel a simulované interiéry staveb
Windows and glass doors now support true reflections, significantly improving the realism of your designs and presentations.
Add a simulated interior to your home designs with just a few clicks. These interiors, called Facades, are a fast and easy way to add bathrooms, hallways, living rooms, dining rooms, and even kitchens that are visible through the glass of your doors and windows. Even though they appear 3D, they are actually created using special rendering technology that does not require any geometry inside the house.
Skla oken a dveří staveb jsou nyní plně odrazná pro zvýšení reality projektu při prezentaci. Velikost odraznosti lze nastavit u každých dveří i u každého okna.
Zcela převratnou novinkou jsou simulované interiéry staveb, které lze doplnit pro každé okno i každé dveře se skly. Interiéry místností se vybírají z knihovny a jsou doplňovány k oknům a dvěřím speciální zobrazovací technikou, která nevyžaduje žádný 3D prostor uvnitř staveb.
Tvorba 3D sférických panoramat pro youTube a Facebook
Upload interactive designs to social media and image sharing sites. Your clients can look around the design freely, either standing in place or while moving through the landscape in a video. Capture even more detail with an increased resolution output limit of 8192×8192
Prezentaci hotových projektů obohatí 3D sférická panoramata a to jako pohledy se zadaného pohledu uživatelem nebo jako video, během jehož přehrávání může uživatel měnit směr pohledu všemi směry. Sférická panoramata lze jednoduše publikovat na Facebook nebo šířít online pomocí odkazu, generovaného několika online aplikacemi. Video s možností sférického přehrávání lze publikovat na YouTube.
Vodní clona a dekorativní osvětlení
Use the new Water Curtain object to create flowing sheets of water anywhere you wish. Water can be emitted as rain from individual jets, or continuously as a solid sheet. Add strip lights to your pools, spas, under countertops, or anywhere else in your landscape. Water curtains and strip lighting both support animated lighting effects.
Zcela novými parametrickými objekty jsou vodní clona, zavěšená světla a páskové světlo. Vodní clona může mít tvar libovolné otevřené křivky, z níž vychází tenké rovnoběžné paprsky nebo jednolitý tenký vodní proud. Zavěšená světla a páskové světlo mohou mít také tvar libovolné otevřené křivky, na níž jsou zavěšené různé druhy světel nebo je zdrojem světla zadaná křivka. U všech nový objektů lze nastavit řadu animovaných světelných efektů.
Nové nástroje pro tvorbu animací
Quickly apply animations to nearly any object. Simulate movement along an adjustable path along with rotation in any direction. Enhance your landscape designs and presentations with rotating ceiling fans, moving cars, and more.
Úplnou novinkou je povel pro animování objektů. Téměř každý objekt lze animovat po zadané křivce, kdy animovaný objekt sleduje směr křivky. Objekty se mohou animavat i na jejich pozici, jako příklad lze uvést otáčení listů větráku. Animované objekty výrazně zvyšují realitu projektu a to zvláště při prezentaci projektu pomocí videa z kamery.
Zdokonalené uživatelské prostředí
The entire UI has been restyled to be clearer, more intuitive, and even more professional than ever before. Icons have been remade in higher quality, and will now automatically scale to large resolution monitors without any loss of fidelity. A new movement helper makes it even easier to adjust an object’s position. Access environment and graphics settings right from the Perspective view. A new dark theme is available for those that prefer it.
Systémové požadavky jsou přijatelné pro většinu běžně užívaných počítačů. Jsou vyžadovány pouze operační systémy Windows 10 a Windows 11. Z technických vlastností počítačů jsou vyžadovány pouze grafické karty kompatibilní s DirectX 11 s přístupem do video paměti o kapacitě nejméně 2 GB.
Programem lze otevírat pouze projekty vytvořené ve verzi 2016 a ve verzích novějších 2018 a 2020.
Přehled dalších novinek
   
 • The new Custom Material Editor makes it easier to fine-tune the appearance of your objects.
 •  
 • Pools can now have interior regions, simplifying islands and other advanced designs. Infinity edges now support tiers.
 •  
 • Spas can now automatically use the tile and finish of pools they are connected to.
 •  
 • New Snap options include extension, tangent, and geometric center. Snap Settings can now be accessed via a hotkey.
 •  
 • Create larger designs. The maximum design size has increased to 3000 x 3000 feet (914 x 914 meters), for a total area of over 200 acres.
 •  
 • Import 3D models in additional formats. Autodesk FBX, Collada DAE, Wavefront OBJ files, 3DS, and SketchUp SKP files are now supported.
 •  
 • New options have been added for controlling plant mass blending.
 •  
 • The new Move tool makes it easy to move objects along an axis.
 •  
 • House gable walls can now use a custom material.
 •  
 • When placing plants, they can now be randomly rotated if desired.
 •  
 • Plant symbols and other artwork has been remastered at a higher resolution.
 •  
 • All fountains, waterfalls, and jumping jets now support adjustable lighting animations.
 •  
 • Multithreading is used in many areas to improve performance.
 •  
 • Custom models can now be up to 1 million triangles.
 •  
 • Increased 3D grass density and maximum render distance.
 •  
 • Most objects now support an Absolute Elevation option for specifying their elevation regardless of the underlying surfaces.
 •  
 • Text now includes options for mixing font, style, and color of text in a single paragraph.
 •  
 • Videos are now produced in industry standard MP4 format. H.264 and H.265 are supported. (H.265 requires a codec which is available separately from      Microsoft).
 •  
 • The Realtime Camera now includes options that make it much easier to set viewpoints.
 •  
 • Plant Rows and Plant Fills can now be elevated as needed, making it easier to create raised gardens.
 •  
 • Fire, candle, water, and smoke effects have been improved.
 •  
 • The Perspective Nav Wheel can now be placed in different positions around the screen.
 • Nový editor uživatelských materiálů umožňuje měnit a nastavovat materiály v objektech.
 •  
 • Bazény mohou obsahovat vnitřní oblasti, zjednodušené ostrůvky a další pokrokové navrhované prvky. Hrany s vodními přepady mohou být stupňovité.
 •  
 • Vířivky mohou automaticky převzít obklad a provedení povrchu bazénů, ke kterým jsou připojeny.
 •  
 • Nové možnosti přichytávání jsou prodloužení, tangenta a geometrický střed. Otevření dialogového okna pro nastavení přichytávání lze nastavit přes klávesu.
 •  
 • Možnost tvorby rozsáhlých návrhů. Maximální velikost plochy projektu je 914 x 914 metrů. Verze 2020 měla maximální velikost plochy projektu 640 x 640 metrů.
 •  
 • Import 3D modelů je možný v dalších formátech: Autodesk FBX, Collada DAE, Wavefront OBJ files. Původními formáty byly 3DS a SketchUp SKP. Jsou stále podporovány.
 •  
 • New options have been added for controlling plant mass blending.
 •  
 • Nový ovládací prvek pro posun umožňuje posun objektů ve směru os.
 •  
 • Štítové stěny staveb mohou mít vlastní materiál odlišný od stěn stavby.
 •  
 • Při doplňování stejných rostlin lze nastavit náhodné otáčení kolem svislé osy.
 •  
 • Symboly rostlin a další symboly v knihovně symbolů byly přepracovány a jsou ve větším rozlišení.
 •  
 • Všechny fontány, vodopády a pulsující trysky byly doplněny o nastavitelné světelné animace.
 •  
 • Souběžné zpracování více procesů je použito ve více funkcích pro zvýšení výkonu.
 •  
 • Uživatelské 3D modely mohou obsahovat až 1 milion trojúhelníků.
 •  
 • Byla zvětšena hustota 3D trávy a maximální vzdálenost, kde je 3D tráva kvalitně zobrazována.
 •  
 • Většina objektů byla doplněna o nastavení absolutní výšky pro zadání jejich výšky nezávisle na objektech pod nimi.
 •  
 • Při doplňování textu je možno v jednom odstavci kombinovat více písem, provedení textu a barev.
 •  
 • Videa jsou generována v nejpoužívanějším formátu MP4. Jsou podporovány kodeky H.264 a H.265. (H.265 vyžaduje instalaci z Microsoft Store.
 •  
 • Při editaci nastavené animační křivky kamery je možné použít nastavení pohledu v daném bodu křivky pomocí aktivního náhledu z kamery.
 •  
 • Při zadávání ploch rostlin a řad rostlin je možné zadat i výšku pro doplnění rostlin.
 •  
 • Byly zdokonaleny efekty pro realistické zobrazení ohně, svíček a kouře.
 •  
 • Navigační nástroj v perspektivním pohledu může být umístěn na libovolné místo na displeji.
Podpora programu NBL Landscape Designer 2023
Návrat na obsah